Οι προτάσεις της «Συμμαχίας Πολιτών Ευρώτα» για την αγροτική ανάπτυξη!

28/03/2019

Ανακοίνωση εξέδωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ευρώτα κ. Γεώργιος Μαρουδάς, επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία Πολιτών Ευρώτα», καταθέτοντας στους πολίτες και τους παραγωγικούς φορείς την πρόταση του συνδυασμού για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου Ευρώτα.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Καταθέτουμε στους πολίτες του Δήμου Ευρώτα και τους παραγωγικούς φορείς την πρόταση μας για την αγροτική ανάπτυξη. Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σε μια ευρύτερη συμμαχία με ενότητα και δημιουργία, για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου μας που όλοι αγαπάμε.

Αγροτοδιατροφικό μοντέλο - Αγροτική ανάπτυξη

«Πολιτισμός είναι τα προϊόντα μας»

Η αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Ευρώτα πρέπει να κινείται στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Εθνικής στρατηγικής. Για την αποτελεσματικότητα των προτάσεων είναι αναγκαίες οι συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς, την Περιφέρεια, τα Πανεπιστημιακά και τα Ερευνητικά Ιδρύματα.

Ξεκινάμε αξιοποιώντας την εμπειρία, τις υπάρχουσες μελέτες και καθορίζουμε την δημοτική στρατηγική της επόμενης τετραετίας.

Στοιχεία της ταυτότητας του Δήμου Ευρώτα:
(Με βάση τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία και την απογραφή του 2011)
Πληθυσμός: 17891 πολίτες
 *Ενεργός πληθυσμός του Δήμου, περιλαμβάνει 7.998 άτομα και αποτελεί ποσοστό 45%
- Το 10% είναι άνεργοι, από τους οποίους, το 49% είναι πρώην απασχολούμενοι και 51% «νέοι» άνεργοι
*Μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου, περιλαμβάνει 9.893 άτομα και αποτελεί ποσοστό 55%.
- Το 45% είναι συνταξιούχοι, το 24% είναι μαθητές ενώ το 31% δηλώνει άλλη κατηγορία μη ενεργού πληθυσμού
- Στον δήμο είναι εγκατεστημένος μετά την δεκαετία του 1990 μεγάλα κύματα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών με ενεργή δραστηριότητα κυρίως στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
*Γραμματικές γνώσεις (του οικονομικά ενεργού πληθυσμού):
- Απόφοιτοι Δημοτικού: 37%
- Απόφοιτοι Γυμνασίου:22%
- Απόφοιτοι Λυκείου - Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:29%
- Απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ: 12%
*Απασχόληση (του οικονομικά ενεργού πληθυσμού):
- Το 68% δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα, εκ των οποίων το 50% με την γεωργία και κτηνοτροφία
- Το 7% απασχολείται στον δευτερογενή τομέα
- Το 19% καταλαμβάνει ο τριτογενής  τομέας
- Το 6% καταγράφονται ως Επαγγελματίες

Φυσιογνωμία του Δήμου Ευρώτα
Αποδεδειγμένα ο Δήμος Ευρώτα καταγράφεται ως κατ΄ εξοχήν αγροτικός και κτηνοτροφικός Δήμος, με ελάχιστα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος με την κλασσική έννοια.

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός του Δήμου που απαιτείται να είναι μόνιμη στρατηγική, στηρίχθηκε στις αδελφοποιήσεις Πόλεων της Ε.Ε, σε γεγονότα Παγκοσμίου, Ευρωπαϊκού και Πανελλαδικού ενδιαφέροντος, αλλά και στην ιδιωτική πρωτοβουλία του εξαγωγικού εμπορίου των προϊόντων μας.

Συνεπώς μια νέα αυτοδιοικητική πλειοψηφία με την ενεργή συμμαχία των Πολιτών θα πρέπει στα πλαίσια της Εθνικής και Περιφερειακής στρατηγικής να διαμορφώσει τις υποδομές για να εντάξει προγράμματα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία υπερβαίνοντας το πρόβλημα των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων.

Δεν αρκεί να συμφωνούμε στον γενικό προσανατολισμό ότι θέλουμε βιώσιμη και οικολογική αγροτική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.

Είναι η ώρα να διαμορφώσουμε το εξειδικευμένο σχέδιο με ιεραρχήσεις και προτεραιότητες σε συνεργασία με τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου μας.

Οι στόχοι πρέπει να είναι επικεντρωμένοι, σε έναν αγροτικό - κτηνοτροφικό τομέα που θα είναι ανταγωνιστικός σε όλες τις πτυχές του, ικανός να παράγει προϊόντα ποιότητας, σε πρότυπα και στάνταρ που απαιτούν και προσδοκούν οι σύγχρονοι καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η στρατηγική του Δήμου Ευρώτα θα επιτευχθεί με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα και σύνδεσή του με μικρή μεταποιητική (δευτερογενή) δραστηριότητα και τον τριτογενή τομέα (τουρισμός) με γνώμονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής θα αποτελέσει η ανάδειξη και προστασία του φυσικού πλούτου και των τοπικών προϊόντων με σκοπό την ευημερία των πολιτών για τη συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού και επαναπατρισμού του. Βασική συνισταμένη στην προσέγγιση της παραπάνω αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η βελτίωση ανταγωνιστικότητας τοπικής επιχειρηματικότητας με ενσωμάτωση καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Οι προτάσεις μας:

1. Βασικοί πυλώνες της αγροτοδιατροφικής ανάπτυξης θα είναι:

- Μετεξέλιξη Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
σε Τμήμα ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, εμπόρους και επιχειρηματίες (Δομή στήριξης επιχειρηματικότητας).

- Πιστοποίηση και λειτουργία του ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ της Τ.Κ Αστερίου με πολυεπίπεδη δράση και συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

- Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων (μικρά φράγματα, κλειστά συστήματα, εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα κ.λ.π).

- Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην αγροτική οδοποιία

2. Δομές εκπαίδευσης - κατάρτισης με κατεύθυνση αγροτική οικονομία, την γαστρονομία, το περιβάλλον και τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Εισαγωγή της Τηλεεκπαίδευσης με στόχο την διαμόρφωση σύγχρονης επαγγελματικής συνείδησης.

3. Δημιουργία ΄΄ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ΄΄ στα πλαίσια του ‘’ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ’’ σε συνεργασία  με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ,Ν. 3852/2010 ΑΡ. 196 §1 και ο Ν.4015/2011 Αρ. 9 §).

4. Δημιουργία Τοπικού Σήματος Ποιότητας ΕΥΡΩΤΑΣ. Στήριξη επιχειρηματιών με τοπικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) και υπηρεσίες πιστοποιημένης ποιότητας (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001). Ενίσχυση επιχειρηματικού κλίματος για ίδρυση επιχειρήσεων και μονάδων μεταποίησης παραγωγής βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

5. Θεσμοθέτηση έκθεσης - φεστιβάλ με ονομασία ‘’ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΘΕΣΜΟΦΟΡΕΙΑ’’ για την προβολή, ανάδειξη και προώθηση των αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων και ταυτόχρονη ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

6. Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις αγροτικού ενδιαφέροντος σε Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7. Θεσμοθέτηση ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ και ενσωμάτωση στοιχείων καινοτομίας & τεχνολογίας με τη σύμπραξη ερευνητικών κέντρων (π.χ. ανάλυση και ανάδειξη γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών και διατροφικών ιδιοτήτων (λειτουργικά τρόφιμα), -ανίχνευση ιδιαίτερων αναγκών καταναλωτών (τρόφιμα για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως διαβητικοί) . Ενίσχυση της έρευνας για νέα υβρίδια - ποικιλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

8. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (τεχνητοί λειμώνες, κτηνοτροφικά πάρκα, ήπιες παρεμβάσεις  στους βοσκότοπους). Κατάρτιση κτηνοτρόφων σε θέματα υγιεινής και καταπολέμησης Ζωονόσων.

9. Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την αξιοποίηση των αποβλήτων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης & την παραγωγή κομπόστ (σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της χώρας), με στόχο την μείωση της ρύπανσης στα νερά και στο χώμα.

10. Η άμεση σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την ανάπτυξη τουρισμού και αγροτουρισμού, ειδικών ενδιαφερόντων με άξονα την τοπική γαστρονομία με χρήση τοπικών προϊόντων και συνταγών.

Στην νέα αυτοδιοικητική περίοδο που συμπίπτει με την νέα ΚΑΠ και την Εθνική στρατηγική οι πολίτες του Δήμου μας πρέπει να επιλέξουν ως πλειοψηφία τις δυνάμεις που έχουν το σχέδιο της αναπτυξιακής και αναγεννησιακής πορείας για το μέλλον του τόπου με ισονομία, κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.


Για την Δημοτική Παράταξη «Συμμαχία Πολιτών Ευρώτα».
Γεώργιος Μαρουδάς
Υπ. Δήμαρχος Ευρώτα