1) Γούσγουλα - Μανάκου Βάσω

2) Γρηγοράκος Λεωνίδας

3) Κακκάβα Γεωργία

4) Μουζόπουλος Γεώργιος

5) Σπανάκος Νίκος
Υποψήφιοι Βουλευτές Λακωνίας


ΚΙΝ.ΑΛ.