Υποψήφιοι Δήμαρχοι Δήμου Αν. Μάνης


Δημήτριος Αναστασάκος


Ιωάννης Αναϊπάκος