Υποψήφιοι Δήμαρχοι Δήμου Μονεμβασιάς


Ηρακλής Τριχείλης


Ελένη Αναγνωστοπούλου


Παναγιώτης Νικολινάκος


Θεοδούλη Σπυριδάκου