Υποψήφιοι Δήμαρχοι Δήμου Μονεμβασιάς


Ηρακλής Τριχείλης


Ελένη Αναγνωστοπούλου


Παναγιώτης Νικολινάκος
...


Θεοδούλη Σπυριδάκου