Υποψήφιοι Συνδυασμού Λακωνίας


Παναγιώτης Νίκας
1) Βερουτης Θεόδωρος

2) Δεμέστιχας Κομνηνός

3) Καλογεράκος Λέανδρος

4) Καρράς Παναγιώτης

5) Σπυριδάκου Μαργαρίτα

6) Τζεφεράκος Ιωάννης

7) Τζινιέρης Νίκων

8) Φωτάκου Κατερίνα